Anmäl dig här

17 november 2023 09:30-16:00Hotel Birger Jarl

Våldet i samhället står högst på agendan och många av oss bär på en känsla av rädsla och uppgivenhet inför att våra barn både utsätter och utsätts för grovt våld.

Behovet av att kraftsamla är akut. Det långsiktiga perspektivet, tidigare erfarenheter och verktyg från det brotts- och våldsförebyggande arbetet ihop med nytänkande och samarbete är helt avgörande för att skapa en positiv utveckling framåt.

Tillsammans samlas vi mot våldet – varmt välkommen!

Program för konferensen

09.00-09.25 Incheckning, fralla och kaffe

09.30 Konferensen öppnas!
Mantha Kasagianni, konferencier. Olga Persson,ordförande Unizon. Shahab Ahmadian, ordförande MÄN.

10.00 Brottsförebyggande och våldsförebyggande arbete – hur hör det ihop? Kommunernas nya ansvar
Katarina Eman Risberg, Jämställdhetsmyndigheten och Carl Gynne, BRÅ

10.45-11.00 Paus

11.05 Panelsamtal: Skolan – en livsviktig arena för att förebygga våld
Vesna Prekopic, journalist och författare, Nadim Ghazale, författare och fd polis, Monica Sonde, SKR

11.45 Återkoppling och frågor
Leds av Mantha Kasagianni, konferencier

12.00–13.00 Mingellunch

13.00–14.00 Valbara pass
• Idrottens ansvar i att förebygga mäns våld mot kvinnor
Susanne Strand och Daniel Alsarve, Centrum för idrottsforskning
• Workshop: Hur bör det brottsförebyggande fältet ta vara på kunskap från arbetet mot mäns våld mot kvinnor? Erfarenhetsutbyte och praktiska verktyg
Karen Austin, Botkyrka kommun
Våldsförebyggande insatser i praktiken – samverkan lokalt och regionalt
Kajsa Rietz och Erika Jägerbrink, Novahuset
Intimate partner violence intervention (IPVI) – en ny brottsförebyggande strategi i samverkan 
Ulrika Lindh och Jonas Lander, Trygg relation – fri från våld Malmö stad

14:00 Paus

14:30 Faysa Idle, författare till Ett ord för blod”

15:10 Män, maskulinitet och våldsbejakande extremism
Sari Römpötti, CVE och Peter Söderström, Jämställdhetsmyndigheten

15:40-16:00 Avslutande samtal och frågor
Leds av Mantha Kasagianni, konferencier

  Talare och medverkande

  Faysa Idle
  Poet och författare

  Läs mer

  Vesna Prekopic
  Journalist och författare

  Läs mer

  Nadim Ghazale
  Författare och polis

  Läs mer

  Monica Sonde
  Avdelningschef på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKR

  Läs mer

  Katarina Eman Risberg
  Utredare på jämställdhetsmyndigheten

  Läs mer

  Carl Gynne
  Utredare på Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

  Läs mer

  Daniel Alsarve
  Docent Idrottsvetenskap vid Örebro universitet och Jyväskylä universitet

  Läs mer

  Karen Austin
  Verksamhetsstrateg på Våldspreventiva centret i Botkyrka

  Läs mer

  Kajsa Rietz och Erika Jägerbrink
  Generalsekreterare och Operativ chef på Novahuset

  Läs mer

  Ulrika Lindh
  Projektledare för Trygg relation- fri från våld, Malmö stad

  Läs mer

  Jonas Lander
  Brott i nära relation, Polisen i Malmö

  Läs mer

  Sari Römpötti
  Senior rådgivare på Center mot våldsbejakande extremism

  Läs mer

  Peter Söderström
  Utredare på Jämställdhetsmyndigheten

  Läs mer

  Olga Persson
  Ordförande Unizon

  Läs mer

  Shahab Ahmadian
  Ordförande MÄN

  Läs mer

  Mantha Kasagianni
  Konferencier. Sakkunnig inom våldsprevention och föräldraskapsstöd

  Läs mer

  Konferensen är en återkommande del av En vecka fri från våld som i år inträffar 20–26 november. Initiativet stöds av Jämställdhets­myndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och är skapat av Unizon och MÄN.

  Organisatörer

  Organisationen MÄN@organisationen_man@ManForJamstinfo@mfj.se

  MÄN är en rörelse för alla som vill engagera sig för jämställdhet och mot våld. Vi arbetar med killar och män för att förändra destruktiva normer kopplade till manlighet och utmana patriarkala maktstrukturer och privilegier.

  MÄN har sedan 1993 fokuserat på att synliggöra pojkars och mäns livsvillkor, göra våldsförebyggande arbete mot mäns och killars våld, och verka för jämställt föräldraskap. Vi vill vara en samlande kraft på lokal, nationell och global nivå.

  Unizon@unizonjourer@unizonjourerinfo@unizon.se

  Unizon är riksförbund för över 140 idéburna och icke-vinstdrivna kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för att alla våldsutsatta kvinnor, barn och unga ska erbjudas stöd och skydd. Unizons vision är ett jämställt samhälle fritt från våld.

  Unizons arbete består främst av att stötta och skydda våldsutsatta kvinnor och deras barn, att arbeta förebyggande och stödjande med barn och unga, samt att skapa opinion och sprida kunskap. Vi anser att arbetet för jämställdhet och mot mäns våld går hand i hand.